PLANS DO CENTRO 2021-2022

2021 - 2022

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID CURSO 2021-2022

PLAN DE ADAPTACION A SITUACION  COVID-19 NO CURSO 2021-2022.jpg

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

2021-2022

PXA 2021-22_CPR La Inmaculada Marín.jpg

CONCRECIÓN CURRICULAR EDUCACIÓN PRIMARIA E SECUNDARIA

2021-2022

PLAN DE CONTINXENCIA 

2021-2022

PLAN DE CONTIXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO 21-22.jpg

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

 (NOF)

NORMAS DE ORGANIZACIÓN YE FUNCIONAMENTO - CPR PLURILINGÜE LA INMACULADA.jpg
CONCRECIÓN CURRICULAR EDUCACIÓN PRIMARIA 2021-22 - CPR PLURILINGÜE LA INMACULADA.jpg